2015 Juni - Sportski Susret Distrofičara Vojvodine