2019 Jun - Sportski Susret Distrofičara Vojvodine
2016 Novembar - 30 Godina Rada2016 Novembar - Pokrajinsko Takmičenje u Šahu

2016 Septembar - Pokrajinsko Takmičenje u Pecanju


2015 Novembar - Pokrajinsko Takmičenje u Šahu


2015 Juli - Pokrajinsko Takmičenje u Pecanju

2015 Juni - Sportski Susret Distrofičara Vojvodine


2014 Novembar - Šahovsko Prvenstvo Vojvodine2014 Avgust - Pokrajinsko Takmičenje 
u Pecanju - Žabalj