2013 Septembar - Pokrajinsko takmičenje u Pecanju - Palić