2011 Novembar - Podela prehrambenih-higijenskih paketa i lekova