2011 Septembar - Pokrajinsko Takmičenje u Pecanju - Palić