2010 Decembar 3. - Izložba Povodom Međunarodnog Dana Osoba Sa Invaliditetom.